Ekonomi

GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. – Yönetim Kurulu Komiteleri

Yönetim Kurulu Komiteleri

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler
Related Companies
[]
İlgili Fonlar
Related Funds
[]
Türkçe
Turkish
İngilizce
English
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
Board Of Directors’ Subcommitees
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Update Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date Of The Previous Notification About The Same Subject
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Postponed Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
Announcement Content
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
Explanations
oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Yönetim Kurulu bünyesinde kurulması gerekli komitelere ait görev dağılımının aşağıdaki şekilde oluşturulmasına karar verilmiştir:

Denetimden Sorumlu Komite: Sn. Hasan DURSUN (Başkan) ve Sn. Doç. Dr. Vahit Ferhan BENLİ

Kurumsal Yönetim Komitesi: Sn. Hasan DURSUN (Başkan), Sn. Doç. Dr. Vahit Ferhan BENLİ ve Yatırımcı ve İştirak İlişkileri Yöneticisi Sn. Kadir BUDAK

Riskin Erken Saptanması Komitesi: Sn. Doç. Dr. Vahit Ferhan BENLİ (Başkan), Sn. Hasan DURSUN ve İç Denetim, Risk ve Süreç Yönetimi Müdürü Sn. Mustafa Emin BAL

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

The Board of Directors has resolved that the distribution of duties of the committees required to be established within the Board of Directors pursuant to the Corporate Governance Principles of the Capital Markets Board shall be as follows:

Audit Committee: Mr. Hasan DURSUN (Chairman) and Mr. Asst. Prof. Dr. Vahit Ferhan BENLİ

Corporate Governance Committee: Mr. Hasan DURSUN (Chairman), Mr. Asst. Prof. Dr. Vahit Ferhan BENLİ and Investor and Subsidiary Relations Executive Mr. Kadir BUDAK

Committee on Early Detection of Risk: Mr. Asst. Prof. Dr. Vahit Ferhan BENLİ (Chairman), Mr. Hasan DURSUN and Internal Audit, Risk and Process Management Manager Mr. Mustafa Emin BAL

It is respectfully announced to the public.

  

 

*This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu